Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powódź 2010

 

 

Powódź 2010

 

Na skutek powodzi, która w ostatnich dniach dotknęła naszą gminę, ucierpiało 47 rodzin, które niejednokrotnie straciły dobytek swojego życia. Wiele domów i posesji zostało zalanych lub podtopionych. Wiele z nich wymaga generalnego remontu. Najwięcej rodzin poszkodowanych znajduje się w miejscowościach:

§         Obrowiec- 21 rodzin,

§         Malnia – 16 rodzin,

§         Chorula – 8 rodzin,

§         Odrowąż – 2 rodziny.

W chwili obecnej trwają już prace porządkowe na zalanych terenach. W pracach tych, osobom najbardziej poszkodowanym, pomaga 8 osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych. Ośrodek planuje zatrudnienie kolejnych osób by zapewnić wsparcie i pomoc jak największej liczbie mieszkańców Gminy Gogolin, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.

Ponadto Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie wsparcia w pracach porządkowych udzieliła firma V&B Flamy Block Sp. z o.o. z Gogolina, która skierowała do pomocy 5 swoich pracowników.

Prace porządkowe na terenach dotkniętych powodzią

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

Wersja XML