Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katastrofy budowlane

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:

v      wybuchami gazu;

v      obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków;

v      tąpnięciami.

Postępująca urbanizacja, starzejąca się infrastruktura budowlana i techniczna obliguje obywateli do znajomości sposobów postępowania w razie katastrofy budowlanej.

 

Podstawowe zasady działania

Świadka zdarzenia:

v      sprawdź dokładnie, co się stało,

v      w miarę możliwości oceń czy są zagrożeni ludzie,

v      wezwij straż pożarną podając możliwie dużo informacji,

v      jeśli nie zagrozi to twojemu bezpieczeństwu, przystąp do ratowania ludzi (jeśli wiesz na pewno że są uwięzieni)

v      jeśli mogłoby to jednak zagrozić tobie, to ogranicz się tylko do zabezpieczenia terenu przed osobami postronnymi,

v      jeśli spodziewasz się dodatkowego zagrożenia, np. gazem, powiadom okolicznych mieszkańców,

v      jeśli przyjechali już strażacy, to nie bądź przeszkadzającym gapiem, pomóż im lub opuść zagrożoną strefę,

Poszkodowanego:

v      spróbuj ocenić swój stan zdrowia (np. czy doznałeś jakiegoś urazu),

v      zachowaj spokój i oceń sytuację w jakiej się znalazłeś i jak sam możesz sobie pomóc przetrwać zagrożenie,

v      jeżeli jest to możliwe zachowując szczególną ostrożność opuść budynek wyłączając instalację gazową, elektryczna i wodną, zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, żywność, koce, odzież i pieniądze oraz zadbaj o to aby dom opuścili wszyscy domownicy,

v      o ile nie możesz opuścić budynku drzwiami wyjściowymi znajdź inny bezpieczny sposób ewakuacji,

v      gdy nie masz możliwości opuszczenia domu, wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy,

v      gdy jesteś unieruchomiony (przysypany), nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwisz ratownikom lokalizację.

v      raczej nie próbuj uwolnić się sam, zaraz dotrze do ciebie pomoc,

 

Po ewakuacji z miejsca katastrofy:

v      powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);

v      jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;

v      nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;

v      nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które okreś1ą, czy takie wejście jest bezpieczne;

v      o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;

v    zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz terenowych;

v    postępuj dalej zgodnie z zaleceniami władz miasta, gminy.

Wersja XML