Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagrożenia o charkterze cywilizacyjnym

  AWARIE  ELEKTROWNI  ATOMOWYCH_

 

Elektrownie atomowe usytuowane w Czechach oraz nie najlepszy stan techniczny elektrowni za wschodnią granicą Polski stwarza potencjalne zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.

 

Z uwagi na duży zasięg skutków awarii elektrowni atomowych istnieje zagrożenie skażenia promieniotwórczego dużych obszarów w tym terenu Gminy Gogolin.

 

 

 

  KATASTROFY  KOLEJOWE_

 

Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz transport materiałów niebezpiecznych na zagrożenia związane z katastrofami kolejowymi są tereny położone wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Katowice. W szczególności tereny gdzie linia przebiega przez tereny zamieszkałe w miejscowościach Gogolin i Górażdże oraz  przejazdy kolejowe w tych miejscowościach.

 

 

 

  KATASTROFY  DROGOWE_

 

Duże zagrożenie wystąpieniem katastrofy drogowej na terenie gminy istnieje:

 

1.      w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Krapkowice – Gogolin - Strzelce Op., ze względu na stosunkowo duże natężenie ruchu samochodów w tym także przewożących materiały niebezpieczne.  Droga przebiega na długości ok. 3.5 km wśród zabudowań miejscowości Gogolin. Miejsca  szczególnie niebezpieczne to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 423 prowadzącą do autostrady i przejazd kolejowy linii Wrocław-Katowice w centrum Gogolina.

 

2.      na   drodze  wojewódzkiej   nr 423   z   Opola  do   Kędzierzyna-Koźla  przebiegającej   przez   miejscowości   Chorula,  Malnia,  część  Gogolina  oraz  Obrowiec. Droga  ta  charakteryzuje  się  dużym  natężeniem  ruchu  z  powodu tego że jest to droga  dojazdowa  z  kierunku  Kędzierzyna-Koźla  i  Opola  do  wjazdu  na  autostradę A4.

 

 

 

  UWOLNIENIE  NIEBEZPIECZNYCH  ŚRODKÓW  CHEMICZNYCH_

 

 

Na terenie gminy nie występują zakłady wytwarzające lub składy niebezpiecznych środków chemicznych. Dlatego też zagrożenie uwolnieniem niebezpiecznych środków chemicznych istnieje wyłącznie w związku z katastrofą drogową lub kolejową z udziałem transportu tych środków.

 

Istnieje jednak potencjalne zagrożenie skażenia środowiska w przypadku dużej awarii lub katastrofy w zakładach chemicznych znajdujących się w okolicach Kędzierzyna-Koźla.

 

 

 

  DŁUGOTRWAŁA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ_

 

 

Długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej stwarza poważne zagrożenie sprawnego funkcjonowania gminy. Brak energii elektrycznej poważnie zakłuci proces dostawy wody pitnej, odprowadzenia ścieków komunalnych, ogrzewania mieszkań, przechowywania zapasów żywności, sprzedaży w punktach handlowych, spowoduje utrudnienia w komunikacji i łączności.  

Wersja XML