Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagrożenia o charkterze naturalnym

  POŻARY  LASÓW_ 

 

Zagrożenie pożarowe większych powierzchni lasu może występować na obszarze położonym wokół miejscowości Górażdże, na obszarze leśnym pomiędzy miejscowościami Kamionek i Dąbrówka a także na terenach na wschód od miejscowości Kamień Śl. w kierunku miejscowości Otmice. Zagrożenie pożarowego związanego z pożarem lasów w miejscowościach Kamionek, Dąbrówka i Kamień Śl. nie występuje z uwagi na znaczne oddalenie ściany lasu od zwartej zabudowy tych miejscowości. W miejscowości Górażdże tylko kilka zabudowań ul. Wiejskiej i Chorulskiej  graniczy ze ścianą lasu i w razie jego pożaru jest zagrożonych i wymaga ewakuacji.

 

 

  POWODZIE  i  PODTOPIENIA_

 

Zagrożenie powodziowe występuje na:

 

1.     terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Obrowiec gdzie szczególnie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Odrzańskiej, Łąkowej i częściowo Wiejskiej, a przy wysokim poziomie wód powodziowych także ul. 3 Maja i częściowo ul. Krapkowicka i Cmentarna.

 

2.     terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Chorula gdzie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Odrzańskiej, Lipowej i Polnej a przy wysokim stanie wód powodziowych także  ul. Wolności i pl. Wiejskiego. w miejscowości Malnia, tereny i posesje położone wzdłuż cieku wodnego Abisynia którym w wyniku wysokich stanów wód powodziowych rzeki Odry dochodzi do cofania się wody i zalewania posesji w okolicy ul. Wodnej i terenów przyległych.

Wersja XML