Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Reagowania

Gminne Centrum Reagowania jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Jego pracami kieruje naczelnik, który służbowo podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gogolina.
 
 
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
II piętro pokój nr. 27, 27a
 
Kontakt:
 
tel. +48 77 40 76 823
tel.  +48 77 40 76 802
tel. kom. +48 506 063 456
 
 
 
Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Reagowania należy: 
 1. stworzenie prawnych i organizacyjnych podstaw do działania władz i jednostek organizacyjnych gminy w czasie zagrożenia i sytuacjach kryzysowych,
 1. przygotowanie pod względem organizacyjnym oraz udział w pracach Szefa OC Gminy i Gminnego Zespołu Reagowania związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych,
 1. przygotowanie prawnych i organizacyjnych podstaw do działania struktur Obrony Cywilnej w czasie zagrożenia i pokoju,
 1. przygotowanie i zabezpieczenie logistyczne gminy do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
 1. bieżące monitorowanie zagrożeń oraz podjęcie działań w celu ich likwidacji,
 1. powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach oraz sposobie postępowania i przeciwdziałania,
 1. nadzór i koordynowanie działań Straży Miejskiej i gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
 1. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją oraz powiatowymi służbami ratowniczymi.

 

Aktualne i archiwalne komunikaty Gminnego Centrum Reagowania

 
 
 
Wersja XML