Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie III edycji projektu systemowego Drogowskaz

Brak opisu obrazka                                                Brak opisu obrazka

 

Podsumowanie III edycji projektu systemowego pn. "Drogowskaz"

Beneficjentami projektu były 3 kobiet kontynuujące udział w projekcie oraz 6 mężczyzn, w tym 3 którzy kontynuowali udział w projekcie.
Głównym celem projektu był wzrost kompetencji społecznych i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społeczne z powodu bezrobocia.
W celu zrealizowania założonego celu zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
Ponadto w ramach projektu zrealizowano następujące kursy:
Programu kursu obejmował: asortyment roślin ciętych i doniczkowych –  podstawowe techniki układania bukietów, proporcje w bukietach, rodzaje bukietów – układanie bukietów, znaczenie roślin w otoczeniu człowieka, środki techniczne pomocne w układaniu kwiatów, gadżety – upominki florystyczne. Beneficjentki otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Program kursu obejmował m.in.: budowę komputera – system WINDOWS, ustawienia systemu, obsługę urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanera, obsługę edytora tekstowego, obsługę arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz Internetu.
Program kursu obejmował: ustawę o fiskalizacji, VAT, sprzedaż – dzienne rozliczenie  kasy, programowanie kasy, opakowania zwrotne, sprzedaż na wagę, czytnik, obsługę terminali oraz urządzeń automatyzujących sprzedaż, procedury serwisowe – raportowanie, obsługa klienta – elementy sprzedaży. W ramach tego kursu Beneficjentki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki.
Program kursu obejmował m.in.: podstawy organizacyjne gospodarki materiałowej, zapasy i metody rozmieszczania zapasów magazynowych, dokumentację związaną z  pracą w magazynie, zasady BHP w organizacji prac magazynowych, inwentaryzację, wyciąg podstawowych przepisów prawnych – przykłady umów, komputerowy pakiet magazynowy SUBIEKT GT, oraz obsługę kasy fiskalnej.
 

Program kursu obejmował: budowę komputera – diagnoza usterek, pomiary napięć – wymiana podzespołów, instancję systemów operacyjnych, wyszukiwanie sterowników w Internecie oraz konserwacje urządzeń drukujących.


Zdjęcia z kursów

 Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie kończące działania aktywnej integracji w roku 2010 r. Spotkanie odbyło się 26 listopada 2010 r. w Restauracji Cafeteria Cappuccino w Gogolinie. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy, realizatorzy oraz zaproszeni goście.

 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Wersja XML