Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu systemowego Drogowskaz

 Brak opisu obrazka                                                                 Brak opisu obrazka

Realizacja projektu już na półmetku

02 sierpnia 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację  III już edycji projektu systemowego pn. „Drogowskaz”. Do udziału w projekcie przystąpiło 12 osób, wśród których są 3 kobiety oraz 9 mężczyzn. Warto zaznaczyć, że 6 osób kontynuuje swój udział w projekcie i że jest to dla nich ostatni etap  wsparcia w ramach projektu.
By udzielić jak najlepsze i kompleksowe wsparcie Beneficjentom zastosowano 4 instrumenty aktywnej integracji, tzn.:

SIERPIEŃ 2010

W miesiącu sierpniu przeprowadzono wstępną diagnozę potencjału kompetencji społecznych i zawodowych nowych uczestników projektu. Diagnoza ta obejmowała łącznie 24 godziny zajęć polegających na indywidualnych konsultacjach z psychologiem (12 godz.) i z doradcą zawodowym (12 godz.).
W sierpniu przeprowadzono także badania lekarskie wszystkich uczestników projektu w wymiarze 12 godzin. Badania te miały na celu ocenę stanu zdrowia Beneficjentów w związku z możliwością podjęcia aktywności zawodowej.
16 sierpnia 2010 r. Beneficjentki kontynuujące udział w projekcie rozpoczęły kurs „Florystyki”, który trwał 5 dni i obejmował 40 godzin. Kurs składał się z zajęć teoretycznych  i praktyczny, które obejmowały następującą tematykę:

WRZESIEŃ 2010

Miesiąc wrzesień to drugi miesiąc realizacji projektu pn. „Drogowskaz”.  Realizacja projektu w tym miesiącu nabrała tempa, co potwierdza liczba przeprowadzonych zajęć.
W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono łącznie 56 godzin zajęć z psychologiem. Zajęcia te obejmowały warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne mające na celu zdobycie, podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu. Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzono łącznie 64 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Także te zajęcia miały formę warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych. Podczas wszystkich zajęć Beneficjenci mieli zapewnione wyżywienie.
W miesiącu wrześniu odbył się także kurs „Obsługa komputera i internetu” dla osób, które są biorą udział w projekcie po raz pierwszy. Kurs składał się z 8 godzin zajęć teoretycznych i 34 godzin ćwiczeń, łącznie 42 godziny. W ramach kursu Beneficjenci zapoznali się z systemem operacyjnym WINDOWS, metodą kopiowania i zasadą korzystania z edytora tekstu WORD oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Ponadto Beneficjenci nauczyli się podstawowych zasad funkcjonowania Internetu oraz korzystania z poczty elektronicznej. Wszyscy Beneficjenci brali aktywny udział w zajęciach.
 
W następnych miesiącach planowane są dalsze zajęcia z psychologiem i doradcą zawodwym, a także kursy zawodowe.
 

Zdjęcia z kursu "Obsługa komputera i internetu"

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML