Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt systemowy Drogowskaz 2010

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, że w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r. planowana jest realizacja projektu systemowego pn. „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu „ Drogowskaz” jest wzrost kompetencji społecznych  i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia  oraz upowszechnianie pracy socjalnej w środowisku tych osób.

 

Cele szczegółowe projektu „Drogowskaz”  to przede wszystkim:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!

 

 

 

Więcej informacji dotyczących projektu pn. „Drogowskaz” można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 20 lub pod nr telefonu (77) 4076064 lub (77) 4076062.

 

Wersja XML