Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi miesiąc realizacji projektu systemowego 2009 zakończony

Brak opisu obrazka                                                     Brak opisu obrazka

 

Zakończył się drugi miesiąc realizacji projektu systemowego „Drogowskaz”  współfinansowanego przez Unię Europejską. Wszystkie Beneficjentki aktywnie uczestniczyły w zajęciach aktywnej integracji ( zajęcia z doradcami zawodowymi i psychologiem), budując swój potencjał zawodowy.Grupa Beneficjentek kontynuująca w tym roku swój udział w projekcie ukończyła kurs zawodowy „Pielęgnacja i tworzenie małych ogrodów”. Kurs ten obejmował dwa dni zajęć teoretycznych oraz cztery dni wyjazdowych zajęć praktycznych. Z przeprowadzonej wśród Uczestniczek ankiety wynika, że wszystkie Beneficjentki zdobyły obszerna wiedzę, oraz że są zadowolone z udziału w szkoleniu.

Ponadto 6 października Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził wizytę monitorującą realizację projektu. Wizytatorzy stwierdzili, że projekt realizowanych jest prawidłowo, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszystkie Uczestniczki projektu systematycznie realizują zalecenia z zakresu aktywizacji zdrowotnej: konsultacje specjalistyczne i działania pro – zdrowotne.

Zespół Projektowy Ośrodka pracował skutecznie realizując wszystkie założone cele.

 

PDFInformacja pokontrolna z wizyty monitoringowej projektu Drogowskaz.pdf

 

 

                                      Zapraszamy do Galerii Projektu!!!

 

Wersja XML