Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koło Przyjaciół Gogolina w Republice Federalnej Niemiec

 

Koło Przyjaciół Gogolina w Republice Federalnej Niemiec

 

 

Brak opisu obrazka

 

Z inicjatywy Rudolfa Stannek, 20 listopada 1985 r. w Coburg założono Koło Przyjaciół Gogolina (Freundekreis der Gogoliner). W chwili założenia Koło liczyło 33 członków i stanowiło  nieformalne stowarzyszenie byłych przedwojennych i powojennych mieszkańców Gogolina, którzy spotykają się raz w roku, w trzeci weekend sierpnia. Spotkania odbywały się początkowo  w różnych miastach Republiki Federalnej Niemiec,  w Würzburgu, Coburg, Hornberg.  W 1994 r. spotkanie członków Koła odbyło się w Königswinter koło Bonn, gdzie Rudolf Stannek, ze względu na podeszły wiek zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego;  jego następcą został prof. dr. dr. Klaus Sojka oraz Paul Kipka. W 1995 r. ze względu na podeszły wiek członków zadecydowano o stałym punkcie spotkań, wybrano Hotel Hassenmühle w Kleinlüder, oddalony 12 km. od Fuldy w Hesji. Na sierpniowym spotkaniu w 2004 r. prof. dr. dr. Klaus Sojka, ze względów osobistych zrezygnował z funkcji przewodniczącego; wybrano na to miejsce Juliusa Rehbergera i Paula Kipkę. Następne spotkanie członków Koła jest planowane w Kleinlüder 17- 20 sierpnia 2008 r.

 

 Staraniem członków Koła powstały  następujące publikacje:             

K. Sojka, Gogolin damals und wie es weiter ging.

K. Sojka, Unser Gogolin. Unvergessene Heimat – bleibene Erinnerung.

H. Ralla,  Gogolin – Chronik 2006.

E. Pisczor, Gogolin – Ort meiner Kindheit und Jugend.

 

Spotkanie byłych mieszkańców Gogolina w Kleinlüder k/Fuldy.    (19-22.08.2007)

 

Brak opisu obrazka

 

 

Od 23 lat byli mieszkańcy Gogolina zrzeszeni w Kole Przyjaciół Gogolina  (Freundekreis der Gogolinem) spotykają się na trzydniowym zjeździe.  Tegoroczne spotkanie odbyło się w sierpniu w Kleinlüder koło Fuldy. Doroczne spotkania mają przede wszystkim charakter wspomnieniowy, członkowie jednak żywo interesują się współczesnym życiem Gogolina. W programie tegorocznego zjazdu była wycieczka do pobliskiego miasteczka Schlitz, po południu w sali prelekcyjnej hotelu Hassenmühle odbył się pokaz filmów archiwalnych, w tym nowego filmu Gogolin, który powstał dzięki inicjatywie i koncepcji Burmistrza Joachima Wojtali. Zebrani obejrzeli również reportaż filmowy – 22 Spotkania- autorstwa Wolfganga Soboty. Wieczorem, po uroczystym powitaniu przez przewodniczącego Koła, Juliusa Rehbergera i Paula Kipki, odczytano list Ericha Schmidta z pozdrowieniami i życzeniami dobrej współpracy. Chwilą ciszy uczczono i oddano cześć zmarłym członkom Koła, w tym Erichowi Schmidt, który zmarł nagle 7 sierpnia b.r. W drugim dniu uczestnicy zwiedzali zamek i ogrody zamkowe w Eichenzell, wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie; wspominano stare dzieje Gogolina nie zapominając jednak o dzisiejszym pięknym i rozbudowującym się mieście oraz o jubileuszu 40. lecia nadania praw miejskich.

 

Brak opisu obrazka

 

W spotkaniu Koła Przyjaciół Gogolina (19-22.08.2007) uczestniczyli między innymi:

Georg  i Blacha Ernest Blacha, Felicitas Grobosch, Paul Kipka, Norbert i Erica Sajons, Hans Macheleidt i Maria zd. Tometzek, Georg i Rosemarie Matuschek, Reinhold i Elisabeth Pisczor, Julius Rehberger i Marianne zd.Plank, prof. dr.dr. Klaus Sojka z siostrami, Wolfgang Pülm i Hannelore zd.Sojka, Gottfried Porada, Ruth Polanski z siostrą Christel, Klaus Wybranietz z żoną , Georg Bug, Hubert Ralla oraz Wolfgang i Annemarie Sobotta.

( nadesłał Wolfgang Sobotta)

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML