Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w Gminie Gogolin

Brak opisu obrazka

Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Gogolinie przy ulicy Ligonia 15

(budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)

E-mail stowarzyszenie@zgkimgogolin.pl

 

Nr konta BS Gogolin

29 8883 0005 2001 0020 8028 0001

 

Ukonstytuowało się 5 października 2004r.Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 8 grudnia 2004r.  Nr KRS 0000223367

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- pobudzanie aktywności gospodarczej,

- pobudzanie lokalnej aktywności kulturalnej i turystycznej,

-inicjowanie i wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich i sektorów pozarolniczych

 

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 

- Stanisław Burkat- prezes

- Siegmund Dransfeld- wiceprezes

- Rudolf Rygoł- skarbnik

- Maria Klimowicz- sekretarz,

- Lutz Zimmermann- członek

 

Wersja XML