Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Spółce

Przekształcenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie nie przerywa ciągłości w świadczeniu usług na rzecz mieszkańców. Spółka będzie wykonywać dotychczasowy zakres zadań.

W dniu 4 stycznia 2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zakładu, który po przekształceniu nazywa się Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Ze względu na zmianę przepisów prawnych zakład, który do tej pory był samorządowym zakładem budżetowym, został przekształcony w spółkę. Brak opisu obrazka  Najwyższym z organów spółki jest Walne Zgromadzenie, na którym właściciela reprezentuje Burmistrz Gogolina (100% udziałów w spółce posiada Gmina Gogolin). Powołano również Radę Nadzorczą w składzie: Paweł Rosak – przewodniczący, Adam Ratuś – wiceprzewodniczący, Krzysztof Boruta – członek. Akt założycielski spółki podpisano 30 grudnia 2011 r.

Podjęte działania w zakresie przekształcenia i wynikające z tego zmiany nie wpłyną na zmianę zakresu oferowanych usług. Nie zmienią się również formy i zakres płatności pobierane przez spółkę.

Wersja XML