Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Górażdże swój dynamiczny rozwój zawdzięcza bogatym złożom kamienia wapiennego. Najstarszy zachowany dotąd piec wapienniczy zbudowano tutaj prawdopodobnie w 1823 r. Rozwijający się szybko przemysł wapienniczy zapewnił i zapewnia nadal źródło utrzymania mieszkańców Górażdży i okolicznych miejscowości. Wapno z Górażdży cieszy się bardzo dobrą renomą wśród odbiorców na całym świecie. Po zbudowaniu w latach 1973-1977  cementowni w Choruli połączono ją z Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach. W sołectwie możemy podziwiać dwa piece szybowe do wypalania wapna z 1823 r.. Współczesną „perełką” wsi jest wielofunkcyjne, doskonale wyposażone pod każdym względem Centrum Konferencyjne Górażdże Cement SA. W Górażdżach działa również Zakład Hydratyzacji Wapna firmy Lhoist wraz z podmiotami kooperującymi.

Brak opisu obrazka

Wersja XML