Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności Sołectwa Karłubiec

 • Boże Narodzenie 2022

  Karłubiec5.jpeg Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  życzy Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec Stowarzyszenie Nasz Karłubiec Administrator Strony
  Data publikacji:
 • Jesienne spotkanie przy muzyce i śpiewie

  Oktoberfest2022 480.png
  Data publikacji:
 • Zaproszenie na obchody dnia Św. Marcina - 2022

  Marcin 2022 480.png
  Data publikacji:
 • Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec zaprasza mieszkańców Dzielnicy na zebranie, które odbędzie się w dniu 29.09.2022r. o godz. 18.30 ( czwartek) w Przybudówce PSP Nr 3 ( ul.Krapkowicka 141 Gogolin) - uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie gminy na rok 2023 Porządek  zebrania: Powitanie uczestników zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na rok 2023 Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy zebraniami Dzielnicy. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec Waltrauda Wicher
  Data publikacji:
 • Dożynkowe spotkanie pokoleń

  PLAKAT_DOZYNKI.png
  Data publikacji:
 • OBWIESZCZENIE

  Gogolin, 28 kwietnia 2022 r. OBWIESZCZENIE Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin – Karłubiec, które odbędzie się dnia 09.05.2022 r. (poniedziałek) o godz.17.00 w Przybudówce Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3  im. Jana Brzechwy w Gogolinie (ul. Krapkowicka 141)          Porządek zebrania (projekt): Porządek zebrania (projekt): 1. Powitanie uczestników zebrania; 2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania; 3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności; 4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców; 5. Roczna informacja z działalności Zarządu Dzielnicy w tym sprawozdanie finansowe za 2021 r. 6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin; 7. Dyskusja; 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin; 9. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jej działalności w okresach pomiędzy Zebraniami Dzielnicy; 10. Wolne wnioski; 11. Zamknięcie obrad; Waltrauda Wicher Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec Otrzymują: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala Radni – Joachim Kubilas i Adrian Mróz Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14
  Data publikacji:
 • Koncert Kolęd

  koncert-kolęd-karłubiec-2022 wstęp.jpeg
  Data publikacji:
 • Boże Narodzenie 2021

  Gogolin-Karłubiec.jpeg Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  życzy Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec Stowarzyszenie Nasz Karłubiec Administrator Strony
  Data publikacji:
 • Wigilia 2021

  Dzielnica - logo.png Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej Wigilii dla osób starszych i samotnych. W szczególności podziękowani kierujemy do wolontariuszy, którzy zadbali do przygotowanie posiłków oraz ich dostarczenie do Naszych Seniorów. Zarząd Dzielnicy Gogolin-Karłubiec Zarząd Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Koło DFK Karłubiec Zadanie współfinansowane było ze środków Gminy Gogolin w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury oraz ze środków TSKN na Śląsku Opolskim.
  Data publikacji:
 • Obchody dnia Św. Marcina - 2021

  Marcin202101wstęp.jpeg
  Data publikacji:
 • Zaproszenie na obchody dnia Św. Marcina - 2021

  Marcin 2021 480.png
  Data publikacji:
 • Jesienne spotkanie roczników 2021

  Spotkanie roczników wstęp.jpeg
  Data publikacji:
Wersja XML