Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piękniejsza Gmina Gogolin

Został zakończony I etap konkursu "Piękniejsza Gmina Gogolin" w którym komisja dokonała oceny zgłoszonych do konkursu sołectw/dzielnic, grup liderów i kreatywnych sołtysów/przewodniczących zarządów dzielnic. 

Konkurs trwa od roku 2011 do 2013.  

Zostały ocenione zagadnienia takie jak promocja, ekologia, aktywność, innowacyjność, miejscowość przyszłości, wolontariat. 

W konkursie biorą udział wszystkie sołectwa i dwie dzielnice.

Nasza dzielnica uplasowała się na drugim miejscu.

Serdecznie dziękuję wszystkim  zaangażowanym w działania na rzecz naszej dzielnicy.

 

Waltrauda Wicher

Wersja XML