Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok 2013 - Sołectwo Górażdże

W dniu 1 września w naszej gminie odbył się Żniwniok 2013. Gopospodarzem dożynek było sołectwo Górażdże. Wszystkie sołectwa i dzielnice przygotowały tradycyjnie piękne korony żniwne, wozy korowodowe oraz dekoracje dożynkowe.

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Dziękuję koleżance Leokadi Skowronek za zdjęcia

Podczas Dożynek Gminnych „Żniwniok 2013” ogłoszono wyniki konkursów dożynkowych. Konkursy ogłoszone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i Burmistrza Gogolina mają na celu wspieranie i promowanie tradycyjnego rękodzieła i lokalnej sztuki ludowej.

Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Czekała, Marta Wiora, Krzysztof Klama, Jerzy Rej dokonała oceny koron żniwnych, wozów korowodowych i wystaw płodów rolnych.

Korony żniwne

I miejsce

kategoria - korona ziarnkowa:  Odrowąż, Kamień Śl. (nagroda – po 500 zł)

kategoria -  korona kłosowa:  Gogolin – Strzebniów  (nagroda – 500 zł)

kategoria - korona mieszana:  Górażdże, Gogolin – Karłubiec (nagroda – po 500 zł)

Komisja typuje na dożynki wojewódzkie koronę z Sołectwa Górażdże.

II miejsce

kategoria – korona kłosowa: Kamionek, Malnia  (nagroda – po 400 zł)

kategoria – korona mieszana: Chorula, Obrowiec  (nagroda – po 400 zł)

III miejsce

kategoria – korona kłosowa: Dabrówka, Zakrzów  (nagroda – po 300 zł)

Wozy korowodowe

I miejsce

Gogolin – Karłubiec, Górażdże  (nagroda – po 200 zł)

II miejsce

Malnia, Kamień Śl., Zakrzów (nagroda – po 150 zł)

III miejsce

Chorula, Obrowiec, Odrowąż, Dąbrówka, Kamionek (nagroda – po 100 zł)

Wyróżnienia

Gogolin – Karłubiec  - za ogólny wyraz artystyczny  (nagroda - 200 zł)

za poszczególne scenki rodzajowe: „Strajk niosek” (Zakrzów), „Sexiwapno” i „Kipa” (Górażdże)  (nagroda – po 150 zł)

Wystawa płodów rolnych

I miejsce

Górażdże, Kamień Śl., Gogolin – Strzebniów (nagroda – po 200 zł)

II miejsce

Chorula, Dabrówka, Obrowiec, Odrowąż, Kamionek, Gogolin – Karłubiec, Malnia, Zakrzów (nagroda – po 150 zł)

Konkurs na „Najpiękniejszą kompozycję roślinno – kwiatową”

Do konkursu przedstawiono 24 kompozycje, które oceniła komisja  w składzie:  Barbara Jaskólska, Dorota Kłeczek, Agnieszka Pyka.

I miejsce

Sołectwo Zakrzów  (nagroda - 350 zł)

Gogolin Centrum – Klub Seniora II  (nagroda - 350 zł)

Sołectwo Malnia  (nagroda - 350 zł)

II miejsce

Grupa Seniorów z Obrowca (nagroda - 250 zł)

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie  (nagroda - 250 zł)

Sołectwo Dąbrówka  (nagroda - 250 zł)

III miejsce

Przedszkole Górażdże  (nagroda -150 zł)

Stowarzyszenie „Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów (nagroda – 150 zł)

Świetlica Środowiskowa Górażdże (nagroda -150 zł)

Wyróżnienia

Świetlica Środowiskowa Obrowiec (nagroda – 100 zł)

Sołectwo Górażdże  (nagroda – 100 zł)

Sołectwo Kamionek  (nagroda – 100 zł)

Informacje ze strony www.gogolin.pl

Wersja XML