Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania

 

Pani Sołtys, Rada Sołecka i Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek dziękują wszystkim mieszkańcom Kamionka za wielkie zaangażowanie przy pracach związanych z przystąpieniem naszej miejscowości do Konkursu Piękna Wieś Opolska. Szczególne podziękowania kierujemy do młodzieży z Kamionka.

Dziękujemy.

Wersja XML