Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznane dotacje z Powiatu Krapkowickiego

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłosił wyniki naboru:

- wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju i upowszechniania ochrony środowiska w roku 2013 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek na realizację zadania pt." Poznawanie walorów przyrody – akcja podnosząca świadomość działań ekologicznych wśród najmłodszych" - przynana kwota dotacji 1820,00zł.

-   wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury w roku 2013 -  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek na realizację zadania pt." Festyn Letni 2013" - przynana kwota dotacji 4000,00zł.

Informacja ze strony:

http://www.powiatkrapkowicki.pl/informator/organizacje-pozarzadowe/

Więcej informacji na stronie: www.powiatkrapkowicki.pl

Wersja XML