Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Radą Sołecką podjął decyzje o przystąpieniu do konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gogolin. Realizacja zadania na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013r. 

Poniżej znajdują się infromacje na ten temat po rozpatrzeniu ofert.

Infromacja ze strony internetowej : www.gogolin.pl

Burmistrz Gogolina

informuje, że akceptuje propozycję przedłożoną przez komisję konkursową w zakresie przyznania dotacji związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury na 2013.

Po rozpatrzeniu ofert w dniach 07-17.05.2013 r. komisja konkursowa postanowiła zaopiniować pozytywnie poniższe oferty oraz zaproponować udzielenie następujących dotacji:

Oferta Nr 1 – Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 3 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego w Kamieniu Śląskim – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w Kamionku – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 5 – Stowarzyszenie Nasz Karłubiec w Gogolinie – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 6 - Stowarzyszenie Ziemia Malińska w Malni – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 7 – Stowarzyszenie Razem dla Obrowca w Obrowcu – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 8 – Stowarzyszenie Wsi Odrowąż – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 10 – Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów  – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 11 – Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w Zakrzowie – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 12 – Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu – kwota: 15.000 zł

Oferta Stowarzyszenie „Silesiana” w Opolu została zaopiniowana negatywnie, w związku z czym nie otrzymała dofinansowania proponowanego zadania.

Informacja ze strony www.gogolin.pl

 

Wersja XML