Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie - wybór Sołtysa

W dniu 15 maja na  Zebraniu Wiejskim został wybrany nowy Sołtys w naszej miejscowości. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz i Radny Wsi Kamionek Józef Przybyła.

Zebranie odbyło się z powodu rezygnacji z funkcji Sołtysa/Przewodniczącego Rady Sołeckiej Hiacynta Skowronek.

W zebraniu uczestniczyło 62 osoby posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania został wybrany Jan Wrzeciono, a sekretarzem zebrania Weronika Mateja. Komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Szice, Sabina Gmińska, Gizela Fesser.

W wyborach na sołtysa zgłoszono następujące kandydatury, które poddano głosowaniu:

1. Sabina Placheta ( 47 głosów)

2. Józef Pigłowski ( 10 głosów)
 

Sołtysem została wybrana Sabina Placheta, która jest jednocześnie przewodniczącą Rady Sołeckiej.

Do Rady Sołeckiej po wyborach uzupełniających został powołany Hiacynt Skowronek (52 głosy)

 

Skład Rady Sołeckiej:

1. Sabina Placheta - Przewodnicząca Rady

2. Hiacynt Skowronek - Zastępca Przewodniczącego

3. Andrzej Bonkosch - Sekretarz

4. Leokadia Skowronek  - Członek

5. Jan Wrzeciono - Członek

6. Józef Przybyła - Członek

7. Renata Tomczyk - Członek

 Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML