Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu - Piekniejsza Gmina Gogolin - za rok 2011

W poniedziałek  (19.03.) w  Urzędzie Miejskim w Gogolinie, komisja dokonała oceny zgłoszonych do konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin” sołectw/dzielnic, grup liderów i kreatywnych sołtysów/przewodniczących zarządów dzielnic po weryfikacji dostarczonych materiałów za 2011 r. przez sołectwa.
Na podstawie uchwały nr VII/ 108/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę, Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”, uchwala się , co następuje:

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Nasza sołectwo zajęło 3 miejsce.

Informacja ze strony: www.gogolin.pl

Wersja XML