Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie

W dniu 21 września odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa naszej miejscowości w związku z ustaleniem podziału środków z Funduszu Soleckiego na rok 2012. Wysokość środków przypadająca dla naszej wsi wynosi 30621,00 zł. Podjęto uchwałę o podziale na następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie ławek i altany na Pl. Stawowym (zakup farb) - kwota 2000zł

2. Zakup paliwa do sprzętu koszącego - kwota 1000zł

3. Serwis i konserwacja sprzetu koszącego - kwota 1000zł

4. Zamosntowanie 1 punktu świetlnego - kwota 2000zł

5. Doposażenie i modernizacj na terenie obiektu sportowego LKS Huragan Kamionek - kwota 13621zł

6. Wykananie parkingu na ul. Ogrodowej (obok stawu) oraz zatoczek przystankowych na ul. Gogolińskiej i Szkolnej - kwota 12000zł

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML