Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończona weryfikacja projektu

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że procedura weryfikacji wniosku została zakończona. Projekt realizowany pt. "Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów turystycznych i rekreacyjnych w aktywnym, edukującym się społeczeństwie informacyjnym"  - dotyczący modernizacji placu zabaw w centrum wsi. Inwestycja realizowana w zakresie małych projektów w ramach działania "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Wersja XML