Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Ogłoszenie

W dniu 23.05.2011 ( poniedziałek) o godz 19 00 odędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w świetlicy w Kamionku.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Wybór Komisji Mandatowej

6. Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2010, sprawozdanie z kadencji 2007-2011

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

8. Omówienie działalności przedszkola i Stowarzyszenia w roku 2011

9.  Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

10.  Wybór Zarządu

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie zebrania

Wersja XML