Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu w ramach jarmarku w Gogolinie

W ramach jarmarku odbył się również Gminny Konkurs na Najlepszą Babę Wielkanocną i Gminny Konkurs na Najlepszy Stół Wielkanocny.
*
Gminny Konkurs na Najlepszą Babę Wielkanocną
I miejsce – sołectwo Górażdże i Kamień Śl. (nagroda – wycieczka do 100 km),
II miejsce – dzielnica Karłubiec i sołectwo Zakrzów, (wycieczka do 75 km),
III miejsce – sołectwa: Chorula i Kamionek, Obrowiec i Dąbrówka, dzielnica Gogolin - Strzebniów (wycieczka – do 50 km).
 
Gminny Konkurs na Najlepszy Stół Wielkanocny
I miejsce – sołectwa: Kamień Śl., Górażdże, Karłubiec (wycieczka – do 100 km),
II miejsce – sołectwa: Dąbrówka, Zakrzów, Kamionek, Chorula (wycieczka - do 75 km),
III miejsce – sołectwo Obrowiec i dzielnica Gogolin – Strzebniów (wycieczka – do 50 km).
 
Wyniki powyższych konkursów będą miały wpływ na punktację w planowanym konkursie Na najbardziej aktywne sołectwo i najbardziej kreatywnego sołtysa - Piękniejsza Gmina Gogolin.
Informacja ze strony www.gogolin.pl
 
Wersja XML