Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Radą Sołecką podjął decyzje o przystąpieniu do konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gogolin. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury na rok 2011. Stowarzyszenie złożyło ofertę z zakresu działalności  - Obszar 1 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury.

Poniżej znajdują się infromacje na ten temat po rozpatrzeniu ofert.

Infromacja ze strony internetowej : www.gogolin.pl

Burmistrz Gogolina informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 01.03.2011 r. komisja postanowiła przyjąć oferty przedłożone przez stowarzyszenia i przyznać na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury na 2011 obejmujących programy w dziedzinie:
 
Obszar 1 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury:
 
Obszar 2 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych:
Wersja XML