Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny projekt - Festyn

Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010 pn. "Przedsięwzięcia promujace ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym" ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego. Tytuł naszego projektu Organizacja Festynu Letniego. Wyniki w najbliższym czasie ukażą się na stronie

 Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML