Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roztrzygnięto konkurs na najlepszą stronę internetową Gminy Gogolin

Rozstrzygnięto konkurs na najlepiej prowadzoną stronę internetową sołectwa w Gminie Gogolin. Komisja wybrała lauratów konkursu:

I   miejsce strona www.kamienslaski.pl

II   miejsce strona www.kamionek.pl

III  miejsce strona www.gorazdze.com

Informacja ze strony www.gogolin.pl

Wersja XML