Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie

 W dniu 25 września odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym został omówiony Fundusz Sołecki na rok 2010. Frekwencja nie dopisała, bo na spotkanie przybyło 16 mieszkańców z 623 zameldowanych w naszej miejscowości. Burmistrz Joachim Wojtala podziękował wszystkim mieszkańcom na bardzo dobry start w konkursie Piękna Wieś Opolska. Na koniec spotkania Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek przedstawił prezentację na temat realizacji przedsięwzięć Programu Odnowy Wsi w Kamionku.

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML