Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok 2009

W dniu 6 września w Gogolinie odbyły się Gminno - Powiatowe uroczystości święta plonów ŻNIWNIOK 2009 - "Bądż dobry jak chleb". Mieszkańcy  Kamionka oraz Domu Spokojnej Starości przygotowali w sumie 6 wozów korowodowych.

 Wynik komisji konkursowej Święta Plonów:

W kategorii „ Koron żniwnych”:

I. Miejsce

w kategorii koron kłosowych - sołectwo Obrowiec - nagroda w wysokości 500 zł

♦    w kategorii koron ziarnkowych – dzielnica Gogolin – Karłubiec - nagroda w wysokości 500 zł

 

II. Miejsce

       w kategorii koron kłosowych – sołectwo Malnia i i dzielnica Gogolin - Strzebniów - nagrody po 400 zł

       w kategorii korony mieszane - sołectwa Kamień Śląski i Kamionek - nagrody po 400 zł

 

III. Miejsce

       w kategorii koron kłosowych – sołectwo Górażdże, Dąbrówka, Zakrzów i Chorula - nagrody po 200 zł

     w kategorii koron ziarnkowych – sołectwo Odrowąż nagroda 200 zł

W kategorii „ Wozy korowodowe”:

 

I. Miejsce za całokształt korowodu, wkład w przygotowań w aktualną tematykę - nagrodę przyznano w wysokości 250 zł dla każdego sołectwa (z wyjątkiem sołectwa Obrowiec)

II. Miejsce – szczególne wyróżnienia w wozach korowodowych przyznano:

 1. dla wozu z wystrojem „Pawia” z Zakrzowa – 500 zł
 2. śląska para – Karliczek i Karolinka z Kamionka – 250 zł
 3. dla kuchni śląskich z Odrowąża, Zakrzowa, Gogolina - Strzebniowa i Dąbrówki nagroda po 250 zł
 4. dla wozu „pieczenie chleba – z Gogolina - Karłubca nagroda 250 zł

Przyznano nagrodę specjalną w wysokości 1.000 zł dla wszystkich jednostek organizacyjnych biorących udział w korowodzie: ZGKiM, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” oraz Zespołu Rekreacyjno – Sportowego.

 

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML