Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piękna Wieś Opolska - odbiór nagrody

W dniu 17 pażdziernika odbył się finał konkursu Piękna Wieś Opolska 2009 w zwycięskiej miejscowości Brynicy. Kamionek reprezentowany był przez Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek Panią Renatę Tomczyk oraz Sołtysa Wsi Hiacynta Skowronka, którzy odebrali nagrodę za III miejsce. Przedstawicielami Urzędu Miejskiego byli Pan Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina i Krzysztof Reinert. Kamionek jako nagrodę otrzymał 10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazka

Wersja XML