Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o efektach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości, realizowany był w ramach współpracy ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 roku.

W ramach projektu  osoby pokrzywdzone przestępstwem  korzystały z różnorodnych form pomocy, między innymi :

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu miasta i gminy Gogolin oraz powiatu Krapkowickiego udzielono pomocy w różnych formach na łączną kwotę 14600, 00 zł .

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

 

Izabela Olczyk

Wersja XML