Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Urzędzie Wojewódzkim o sieci odnowy wsi

W Opolu odbyło się kolejne Posiedzenie Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Omówiono najważniejsze zadania planowane do realizacji w ramach Sieci w 2014r.

Posiedzenie odbyło się 22 stycznia br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Kierownika ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Witolda Magrysia oraz członków Prezydium: Marka Chmielewskigo Wójta Gminy Dzierżoniów, Joachima Wojtali Burmistrza Gogolina,  Zbigniewa Walczaka Wójta Gminy Gniewino oraz  Mariana Burasa Wójta Gminy Morawica.

Brak opisu obrazka

Jednym z najważniejszych tematów podjętych podczas posiedzenia był projekt wdrożeniowy Sieci Najciekawszych Wsi, który przedstawił wojewoda R. Wilczyński. Został m. in.  przedstawiony zakres wymagań jakie powinny spełnić wsie starające się o przynależność do sieci wsi tematycznych. Omówiono także sprawy organizacyjne związane z planowaną przez Europejską Organizację Rozwoju i Odnowy Wsi ARGE  konferencją „European Rural Visions 2020. Kryzysy – przemiany – szanse”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 6 - 7 marca br. Burmistrz Gogolina został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego przedstawi działania gminy w zakresie polityki demograficznej.

W dniach 12 – 13 maja br. zaplanowano spotkanie plenarne w gminie Morawica (woj. świętokrzyskie). Spotkanie będzie poświęcone tematyce związanej ze zmianami systemowymi w oświacie. W czerwcu, w Opolu odbędzie się spotkanie tematyczne PSOiRW poświęcone polityce senioralnej. Na przełomie września i października w Hrubieszowie (woj. lubelskie) zostanie natomiast zorganizowane spotkanie tematyczne poświęcone „wsiom tematycznym”.

Wersja XML