Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina przejmie dworzec PKP

Trwają przygotowania do przejęcia przez samorząd gminy dworca kolejowego i placu dworcowego w Gogolinie. W tej sprawie odbyło się wiążące spotkanie połączone z wizją lokalną.

Gogoliński dworzec już niedługo powinien się stać się węzłem komunikacyjnym, gdzie obsługiwani będą podróżni korzystający z połączeń kolejowych i autobusowych. Gmina musi być jednak właścicielem budynku i przyległego terenu, aby rozpocząć inwestowanie.

W dniu 20.01.br. w Strzelcach Op. odbyło się spotkanie z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego Marka Świetlika, Dyrektora Oddziału PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami we Wrocławiu Tadeusza Szulca, Dyrektora Regionalnego ds. Eksploatacji Nieruchomości i Utrzymania Dworców Bartosza Mazura oraz samorządowców zainteresowanych przejęciem nieruchomości kolejowych, w tym Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali. Spotkanie było poświęcone m. in. sprawie poprawy  jakości usług świadczonych na rzecz pasażerów. W związku z tym burmistrz Tadeusz Goc przedstawił działania podjęte w tym kierunku przez samorząd Strzelec Op., a burmistrz Joachim Wojtala omówił zagadnienia związane z planami inwestycyjnymi na terenie dworca i Placu Dworcowego w Gogolinie.

W ramach spotkania przedstawiciele PKP wraz z Wicewojewodą Opolskim Antonim Jastrzębskim odwiedzili Gogolin, gdzie przeprowadzono wizję lokalną. Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Gogolina przedstawili również szczegóły planowanych przez gminę rozwiązań w zakresie komunikacji kolejowo – autobusowej. Wizytę zakończono w Urzędzie Miejskim, gdzie  podsumowano  rozmowy pomiędzy stronami i działania w kierunku przejęcia nieruchomości.

 

 

Wersja XML