Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niedzielne koncerty kolęd

W minioną niedzielę w kościołach parafialnych w Kamieniu Śl., Malni i Gogolinie – Karłubcu odbyły się koncerty kolęd i pastorałek. W Kamieniu Śl. wystąpiła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcja Rafała Jilga. W Malni wystąpił natomiast Polski Chór z parafii Bożego Ciała w Jablunkovie. Chórzyści wraz z małą orkiestrą śpiewali podczas mszy św., z krótkim koncertem wystąpili również po mszy św. W godzinach popołudniowych chórzyści koncertowali w parafii pw. Św. Anny i św. Joachima w Gogolinie – Karłubcu. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy witali wykonawców owacyjnym brawami. W trakcie pobytu na terenie Gminy Gogolin z chórzystami spotkał się również burmistrz Joachim Wojtala, który podziękował za owocną partnerską współpracę, w ramach której zorganizowano te niedzielne koncerty.

koncert_Karlubiec_2.jpeg koncert_Karlubiec_3.jpeg koncert_Karlubiec_4.jpeg koncert_Malnia.jpeg

Wersja XML