Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy wóz bojowy w OSP Obrowiec

Nowy wóz bojowy Florian służy już w jednostce OSP Obrowiec. Został zakupiony z środków budżetowych gminy i dzięki dofinansowaniu Komendanta Głównego PSP oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu.

Obrowieccy strażacy solidnie przygotowywali się do przyjęcia nowego Mercedesa. W czynie społecznym wykonali niezbędne remonty w remizie m. in. poszerzyli  i wzmocnili miejsce parkowania samochodu. Z środków funduszu sołeckiego zakupiono również dodatkowe wyposażenie umożliwiające efektywną pomoc w razie zdarzeń drogowych.

Uroczysty apel z okazji przekazanie samochodu jednostce odbył się 14 grudnia 2013 r. z  udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh. Andrzeja Borowskiego, Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marka Matczaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. bryg. Marka Kucharskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. bryg. Piotra Dudka oraz  przedstawicieli samorządu gminy. Szczególnymi gośćmi byli: kapelan strażaków województwa opolskiego  ks. dr. hab. Józef Urban i proboszcz obrowieckiej parafii ks. dziekan Krzysztof Korgel, którzy poświęcili nowy wóz. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – dh Joachim Wojtala wraz z dh. Andrzejem Borowskim i st. bryg. Markiem Matczakiem wręczyli również klucze do Mercedesa dh. Błażejowi Kapturowi, wiceprezesowi jednostki. Wóz otrzymał imię Florian, jego matką chrzestną została dh. Kinga Kaptur a opiekunem dh Joachim Wojtala. Podczas uroczystości wręczono również  wyróżnionym strażakom medale i odznaki.

Za szczególne zaangażowanie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, po raz drugi Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony dh Henryk Schmidt.

Srebrnym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa zostali uhonorowani: dh Grzegorz Kozłowski  i dh Jan Nowak. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Łukasz Ledwoń  i Marek Jakubowski. Odznakę „Za Wysługę Lat”  otrzymali: Hubert Morawiec, Leonard Bąk, Antoni Konieczny, Paweł Obrzud, Błażej Kaptur, Damian Pietryga. Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak przyznał dyplom uznania dla dh. Jerzego Tkocza, wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa Ziemi Krapkowickiej.

 

 

Wersja XML