Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowy podpisane

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz  Skarbnik Gminy Renata Hasse podpisali z Samorządem Województwa Opolskiego trzy umowy „w sprawie przyznania pomocy” finansowej na realizację projektów. Umowy podpisano 11 grudnia br. w Opolu.

Dwie umowy dotyczą przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota na projekt „Zielone Serce Gminy Gogolin – promocja filozofii ks. S. Kneippa” to 50 000 zł. W ramach projektu zostanie wydana publikacja „Śląskie Sebastianeum. Walory Kamienia Śląskiego, jako centrum hydroterapii wg ks. Sebastiana Kneippa”. Publikacja ta będzie służyć promocji Kamienia Śl., jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz promocji znajdującego się tam ośrodka hydroterapii. Publikację planuje się wydać w języku polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. Ważne jest również to, że po raz pierwszy na lokalnym, i prawdopodobnie krajowym rynku, filozofia zdrowia ks. S. Kneippa zostanie tak szeroko i precyzyjnie przedstawiona.

umowy_UMWO.jpeg

Na realizację drugiego projektu „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin”  Gmina Gogolin wnioskowała o kwotę 12 384,60 zł. W ramach tego projektu zostały wydane foldery promujące Program Odnowa Wsi, zorganizowano również konferencję z okazji 15-lecia jego wdrażania. Folder „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin” obok funkcji informacyjnej będzie pełnić także funkcję promocyjną.

Trzecia umowa dotyczy przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na realizację projektu „Ekologicznymi śladami praojców w miejscowości Kamień Śl. i Kamionek” wnioskowano o kwotę 189 889,00 zł. W ramach tego projektu zostanie zagospodarowany nieużytek przy Publicznej Szkole Podstawowejw Kamieniu Śl., powstanie także ścieżka przyrodnicza wokół Kamienia Śl. i Kamionka, która będzie się łączyć z ścieżką ekologiczną na terenie kopalni odkrywkowej kamienia wapiennego w Górażdżach. Planowana ścieżka będzie promować najważniejsze pomniki przyrody na terenie Krainy św. Anny, w tym – gminy Gogolin. Zostanie na niej umieszczonych 10 tablic informacyjnych. Przy szkole powstanie natomiast „Ekomuzeum”, które będzie pełniło funkcję wystawienniczo – edukacyjną. Zostaną tam wyeksponowane dawne narzędzia i urządzenia rolnicze. Odpowiednio zagospodarowany teren m. in. z miejscem do grillowania będzie pełnić funkcję miejsca spotkań i miejsca odpoczynku dla turystów odwiedzających Kamień Śl.

Wersja XML