Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncertowali za granicą

Na zaproszenie dyrekcji Základni Škola a Mateřska Škola w Pisku  oraz Starosty Piska, młodzież z Zespołu Szkół Gogolinie uczestniczyła (18.12) w dwóch koncertach adwentowych. Wraz z uczniami z zaprzyjaźnionych  szkół z Piska i Szczyrku wystąpiła z przepięknymi jasełkami i kolędami.

Już przed południem w miejscowym Kościele Ewangelickim został zorganizowany pierwszy koncert dla dzieci i młodzieży. W przerwie pomiędzy koncertami nastąpiło uroczyste podsumowanie polsko-czeskich projektów edukacyjnych „Droga do chleba” i „Wokół Biblii” realizowanych wspólnie przez trzy gminy: Pisek, Szczyrk i Gogolin. Starosta Piska Oldřich Rathouský oraz dyrektor miejscowej szkoły Dagmar Adamova przekazali zastępcy dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gogolinie Krystynie Skoczylas i naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Arnoldowi Joszko specjalne podziękowania skierowane do wszystkich uczestników tych projektów z Gminy Gogolin.

Wczesnym popołudniem wszystkie grupy ponownie wystąpiły z koncertem tym razem dla seniorów. W trakcie pobytu w Czechach gogolińskiej młodzieży towarzyszyła Brygida Czekała - nauczycielka muzyki i języka niemieckiego oraz Piotr Giecewicz - inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Projekt edukacyjny „Integracja czesko – polskiej młodzieży” był realizowany w 2012 r. przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, uczniów Zespołu Szkół w Szczyrku i  uczniów szkoły podstawowej w Pisku.  Projekt składał się z trzech autonomicznych projektów: „Biblia – książka, która łączy”, „Droga do chleba” i „Sportowy dziesięciobój”.

 

 

Wersja XML