• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo

Miejscowość  posiada długoletnie tradycje rolnicze. Gospodarstwa rolne zajmują obszar 350 ha, w tym użytki rolne 325 ha, a lasy i grunty leśne 9 ha,  pozostałość to łąki, sady oraz nieużytki. W rolnictwie dominują rodzinne – indywidualne gospodarstwa.

Łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych wynosi 202 ha. Pszenica uprawiana jest na 20 ha; żyto na 40,51 ha, jęczmień 22 ha, owies 0,49 ha, pszenżyto 48 ha, mieszanka 71 ha.

Jeśli chodzi na hodowlę zwierząt gospodarskich to 6 gospodarstw prowadzi hodowlę bydła. Trzodę chlewną hoduje się w 11 gospodarstwach. Pnie pszczele znajdują się w 2 gospodarstwach, natomiast drób hoduje się w 21 gospodarstwach.

Do większych rolników na terenie sołectwa zalicza się: 

1. Gospodarstwo Joachima Bartona

2. Gospodarstwo Bernarda Szmul 

3. Gospodarstwo Antoniego Anioła

4. Gospodarstwo Andrzeja Stacha

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29068594
w tym miesiącu: 310517
dzisiaj: 2135