Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poskromienie nieznośnego smoka

Dnia 10 lutego 2012 roku w naszej szkole odbyło się widowisko przedstawione przez artystów „Inspiracja” z Krakowa, którego atutem były atrakcyjne kostiumy oraz wesołe i skoczne piosenki. Wykorzystując bajkową konwencję, poruszono treści ważkie dla dzieci. Uczulono na zjawisko agresji i przemocy, problematykę przestrzegania norm i reguł, współistnienia w społeczności. Nauczano kontrolowania emocji i stosowania w praktyce form grzecznościowych.
Krótki zarys treści:
Wcale nie za siedmioma górami, ale całkiem niedaleko, żyło pewne Smoczysko – nieznośne i samolubne. Bywało złośliwe, a dokuczanie swemu jedynemu przyjacielowi, z czasem stało się jego hobby. W końcu miarka się przebrała i przyjaciel powędrował w siną dal. Dręczone wyrzutami sumienia Smoczysko postanowiło go odnaleźć. Wyruszyło w wędrówkę przez szereg niezwykłych miejsc, a w każdym z nich nabyło jakąś nową umiejętność. W efekcie u celu podróży towarzyszy nam już nie antypatyczne Smoczysko, a budzący sympatię wszystkich Smok.
Treści dydaktyczne i profilaktyka:
W widowisku skupiono się na treściach społecznych: pokazano jak rozwiązywać konflikty i prawidłowo funkcjonować w grupie. Uczono dzieci sztuki empatii, komunikowania się (właściwego odczytywania komunikatów, również tych niewerbalnych) oraz tego, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML