Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Śląskie Beranie

W dniu 9.04.2010r. uczniowie: Aneta Cichoń, Weronika Czech, Dominik Dubowik, Klaudia Kroker, Weronika Niewiora, reprezentowali naszą szkołę w XVII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Izbicku. Celem konkursu jest ukazanie piękna gwary, śląskich tradycji, obrzędów, zwyczajów, a poprzez to kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz pielęgnowanie przywiązania do Małej Ojczyzny. Uczniowie naszej szkoły  zajęli w konkursie 4 miejsce w kategorii scenek rodzajowych. Gawędzili o tym, co działo się w naszej wsi w 2009 roku. W nagrodę otrzymali odtwarzacz DVD. W konkursie brały udział 34 szkoły podstawowe.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML