Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Najpiękniejsza Wieś

 Od piętnastu lat przez władze województwa opolskiego przeprowadzany jest konkurs „Piękna Wieś Opolska” jako jeden z elementów programu Odnowy Wsi. Celem konkursu jest ukazywanie i promocja najlepszych wzorców działania wsi. W ramach konkursu ocenie konkursowej podlegają cztery kategorie: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda” , „Najlepszy projekt odnowy wsi”, „Najlepszy start w Odnowie wsi”. W tym roku z racji piętnastolecia Odnowy Wsi w naszym województwie poszerzony o dodatkową kategorię „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”, w tej kategorii mogą brać udział tylko te miejscowości które uzyskały tytuł najpiękniejszej wsi, gdzie ocenie konkursowej podlega nie tylko wygląd miejscowości ale wiele obszarów działalności m.in. współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i organizacji, zaangażowanie mieszkańców, wykorzystanie instrumentów wsparcia, projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej. W ostatnim czasie komisja konkursowa wizytowała Kamień Śląski zgłoszony do kategorii „ Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi”. Obok liderów także mieszkańcy Kamienia Śląskiego z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowania miejscowości do oceny konkursowej. Wykonano wiele prac podnoszących estetykę miejscowości. Podczas wizyty komisji zaprezentowano osiągnięcia wsi w okresie piętnastolecia. Poniżej zdjęcia z niektórych prac oraz z pobytu komisji konkursowej. Wyniki będą ogłoszone 31 sierpnia br.

  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Wersja XML