Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Debaty Publicznej

 W dniu 19 kwietnia br. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim, Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP „Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”. Spotkanie odbyło się w związku z 15-leciem programu odnowy wsi w Polsce i było okazją do wymiany doświadczeń i skonfrontowania dotychczasowych osiągnięć. Odnowa wsi to zaplanowany i realizowany przez wiejską wspólnotę proces rozwoju, który w głównej mierze opiera się na lokalnych zasobach i wykorzystuje zewnętrzne wsparcie. Program został zainicjowany w 1997 roku w województwie opolskim i jako najdłużej działający regionalny program rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, jest wzorcem dla kolejnych programów w innych województwach. W trakcie debaty zaproszeni goście omawiali proces odnowy z pozycji regionu, gminy, wreszcie sołectwa.   Ryszard Wilczyński wojewoda opolski, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu, zarazem twórca programu w naszym województwie przypomniał dorobek piętnastolecia funkcjonowania programu. Podsumowania programu w naszym województwie dokonał także marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Z kolei o dorobku i o dobrych praktykach na terenie Gminy Gogolin mówił burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Podczas wystąpień wielokrotnie wymieniana była nasza miejscowość jako przykład dobrych praktyk. W forum wziął udział zaproszony przez Kancelarię Prezydenta RP Sołtys naszej wsi Zbigniew Kawa.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML