Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Sołtys Roku

Zbigniew Kawa, sołtys Kamienia Śląskiego został laureatem jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku” i otrzymał tytuł „Sołtysa Roku 2012”. Organizatorem przedsięwzięcia jest „Gazeta Sołecka” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Przy ocenie zgłoszeń Kapituła Konkursu kierowała się głównie następującymi kryteriami:
• wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej,
• materialne rezultaty działalności,
• rezultaty działalności ponadlokalnej,
• czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
• dalsze plany związane z działalnością sołectwa.
Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.
 

Brak opisu obrazka  

 

 

Wersja XML