Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O rozwoju obszarów wiejskich

Z inicjatywy Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego 10 marca br. w Kamieniu Śląskim miało miejsce jego spotkanie z wicemarszałkami i członkami województw odpowiedzialnymi za rozwój obszarów wiejskich z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka. W godzinach rannych goście byli oprowadzeni przez Sołtysa Kamienia Śląskiego Zbigniewa Kawę po naszej miejscowości, który zapoznał ich z historią oraz z projektami zrealizowanymi w Kamieniu Śląskim a także funkcjonowaniem odnowy wsi na przykładzie tej miejscowości i z jej efektami. Następna część spotkania miała miejsce na zamku w Kamieniu Śląskim a rozpoczęła się wystąpieniem Ministra Tomasza Siemoniaka „Ocena działania ustawy o funduszu sołeckim, prace nad nowelizacją oraz oczekiwania w stosunku do samorządów województw co do wdrożenia funduszu sołeckiego w Polsce”. Tomasz Siemoniak zaprezentował stan wdrożenia funduszu sołeckiego w całym kraju. Kolejne wystąpienie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego dotyczyło problematyki funkcjonowania i tworzenia regionalnych programów odnowy wsi w kontekście aktualnego stanu systemów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Następnie uczestnicy dyskutowali na temat stworzenia modelu regionalnego programu odnowy wsi, który mógłby stać się wzorcem dla województw chcących programy regionalne wprowadzić na swoim terenie. W następnej części miała prezentacja dobrych praktyk w zakresie odnowy wsi, pierwszym prelegentem był Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przedstawił referat na temat: „Odnowa wsi jako przemyślana polityka gminy wobec społeczności wiejskich”, drugie to wystąpienie Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego dotyczyło „Aktywizacji w gminie wiejskiej Dzierżoniów jako przykład działania metody odnowy wsi”. Na zakończenie miały miejsce wystąpienia dyrektorów departamentów zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, którzy omówili funkcjonowanie programów odnowy wsi w tych regionach.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

  

 

 

Wersja XML