Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Palenie żuru

W środę w Wielkim Tygodniu ma miejsce tradycyjne palenie żuru. Ma to symbolizować  pożegnanie się z postem lub postnym żurem, który kiedyś jadało się na przednówku. Dawniej w tym dniu palono wszystkie stare szmaty, stare miotły, gałęzie, śmieci a więc  wszelkie brudy. Najstarszy opis palenia żuru pochodzi z 1879 roku. Autorem opisu jest ksiądz Adolf Hytrek (urodzony w Obrowcu, kapłan, publicysta, badacz katakumb w Rzymie i Afryce, kapelan śląskich sióstr w Chorwacji). W swojej rozprawie "Górny Szląsk pod względem obyczajów, języka i usposobienia ludności" napisał : "Bardzo upowszechniony obchód odbywa się w wieczór Wielkiej Środy przed Wielkanocą, mianowicie tak zwane palenie żuru. Za nadejściem zmroku ukazują się na wzgórzach i polach ruchome ognie. Chłopcy śpieszą w pole z zapasami starych mioteł, napchanych szczapami smolnymi, oblanych smołą lub żywicą. Te miotły, czyli skrobaczki zapalają i jak z pochodniami biegają z nimi po wzgórzach i polach, dopóki starczy zapasu, wykrzykując nieustannie: "Żur polę, buchty chwalę". Zapalają także spore wiechcie słomiane na wysokich żerdziach, obnosząc je między pochodniami. Na zakończenie znoszą niedopalone miotły w jedno wielkie ognisko i wesoło wyśpiewując pieśni, rozchodzą się do domów. Obchód ten budzi wielkie między ludem zajęcie. Całe wsie wylegają w pole, aby się przypatrzyć igrzysku. Najbardziej upowszechniony jest ten zwyczaj na Zaodrzu i w powiecie wielkostrzeleckim, gdzie hasło do zapalania "skrobaczek" dają pasterze na wzgórzach św. Anny. Według tradycji między ludem upowszechniony obchód ten dzieje się na pamiątkę szukania z pochodniami za Chrystusem w ogrodzie Getsemane".

Dzisiaj dorośli, dzieci oraz młodzież, wzorem swoich poprzedników paląc żur, kontynuują ten piękny zwyczaj wielkopostny. Na terenie byłego lotniska przy Kamionku zostało zorganizowane palenie żuru dla mieszkańców Kamionka i Kamienia Śląskiego. Serdeczne podziękowania dla Kamionka za przygotowanie imprezy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML