Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostka straży ochotniczej powstała w Kamieniu Śląskim w roku 1890 na terenie dawnego hrabstwa Strachwitz. W roku 1933 straż z zabudowań zamkowych została przeniesiona do siedziby dzisiejszej stacji wodociągowej. Pierwszym wozem strażackim był zaprzęg konny z pompą ręczną. W 1940 roku straż otrzymała samochód bojowy, który to po zakończeniu wojny został zarekwirowany. W kolejnych latach do gaszenia pożarów ponownie używano wozy strażackiego z zaprzęgiem konnym. W roku 1950 straż wzbogaciła się o przyczepę z wyposażeniem gaśniczym, którą zaczepiało się do ciągnika. W roku 1967 wybudowano nowy boks garażowy, w tym samym czasie OSP otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu samochód bojowy z motopompą i sprzętem gaśniczym na Starze 20. W roku 1974 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej przekazała naszej jednostce OSP samochód Star 28 ze zbiornikiem wodnym.

W roku 1976 rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Członkowie OSP brali czynny udział w pracach budowlanych. Obiekt oddano do użytku wraz z zapleczem gospodarczym w 1980 roku. Jednostka zawsze brała czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i przeglądach operacyjnych. W roku 1987 za zajęcie czołowego miejsca w takim przeglądzie, decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała nowy samochód gaśniczy ze zbiornikiem i motopompą (Star 200).

Członkowie naszej OSP oprócz realizacji swoich zadań ratowniczo-gaśniczych wykonują szereg prac modernizacyjnych i remontowych w remizie OSP i terenie do niej przyległym. Strażacy są bardzo zaangażowani w życie naszej wsi i parafii, biorą udział w wielu pracach na rzecz naszej miejscowości. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym sołectwa, są organizatorami bądź współorganizatorami szeregu imprez kulturalnych i sportowych. Działacze OSP swoim pozytywnym przykładem potrafią przyciągnąć młodzież, która bardzo chętnie wstępuje w jej szeregi.

 

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim

Brak opisu obrazka

 


 

 

Dnia 12.06.2004r. OSP Kamień Śląski otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

 

Brak opisu obrazka

Uroczystość przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej podczas obchodów 900-lecia Kamienia Śląskiego w dniu 12 czerwca 2004r.

 

Brak opisu obrazka

Poświęcenie sztandaru przez ks. Hermana Piechotę.

 

Brak opisu obrazka

Przekazanie sztandaru przez Prezesa ZW OSP dh Andrzeja Borowskiego.

 

Brak opisu obrazka

Odebranie sztandaru przez poczet sztandarowy.

 

Brak opisu obrazka

Uroczysty przemarsz.

 

..............................

19 czerwca 2010r. miały miejsce obchody 120-lecia istnienia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, połączonych z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się msza św. w naszym kościele parafialnym, która była odprawiona przez kapelana strażaków ks. Józefa Urbana i Proboszcza ks. Waltera Lenarta. Następnie uczestnicy obchodów przy dźwiękach Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przeszli ulicami Kamienia Śl. na nasz teren sportowo-rekreacyjny, gdzie odbyła dalsza część obchodów. W uroczystościach wzięli udział: W-ce prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa Tiszbierek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Andrzej Borowski, Opolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Karol Stępień, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach bryg. Marek Matczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach - Jerzy Jarosz, p.o. naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Jarosław Giercuszkiewicz, kapelan strażaków ks. prof. Józef Urban, proboszcz parafii Kamień Śląski ks. Walter Lenart, Burmistrz Gogolina i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Joachim Wojtala. Na tą okoliczność przyjechały delegacje z Jablunkova, Zwierzyńca i Łodygowic. Z okazji jubileuszu wiele osób zasłużonych dla ruchu OSP otrzymało medale i wyróżnienia. Więcej na:  http://www.osp-kamien.opole.pl/index.php/oosp/120lecieosp 

 ..................

Jednostka OSP Kamień Śląski należy do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego, na swoim wyposażeniu ma m.in. Mercedesa Atego i Forda Transita.

.........................

Stona www: http://www.osp-kamien.opole.pl/ 

..........................

Skład Zarządu OSP Kamień Śląski:

Andrzej Biela

Prezes

Patryk Weisser

Wiceprezes - naczelnik

Andrzej Kizielewicz

Wiceprezes

Jan Pałasz

Z-ca naczelnika

Tomasz Wach

Sekretarz

Joachim Śleziona

Skarbnik

Daniel Broj

Członek

Rafał Gebauer

Członek

Andrzej Wicher

Członek

 

Wersja XML