Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chorulanie Wykuwają Swoją Przyszłość

 

STOWARZYSZENIE WYKUWAMY PRZYSZŁOŚĆ
w Choruli ul. Opolska 66

  Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 83 8884 0004 2001 0031 3735 0001

KRS: 0000356834
REGON: 160330383
NIP: 1990103856
Kontakt e-mail:

 

pieczatka

 

 

Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość ukonsty­tuowało się z inicjatywy mieszkańców wioski i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 15 maja 2010 roku. 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Centrum Aktywizacji Wiejskiej, które mieści się przy ulicy Opolskiej 66 w Choruli.

 

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i aktywnie działać w ramach lokalnej społeczności..

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a  w szczególności:

♦    Realizacja i wspieranie działań Planu Odnowy Miejscowości Chorula,

♦     Promocja miejscowości,

♦     Aktywizacja mieszkańców Choruli do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

♦     Rozpowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją,

♦     Realizacja lokalnych programów ochrony środowiska,

♦     Upowszechnianie zdrowego trybu życia.

 

Skład Zarządu stanowią:     

- Dariusz Wandrowski – prezes,

- Dominika Bassek – wiceprezes,

- Aneta Zając – skarbnik,

- Renata Schulwitz – sekretarz,

- Andrzej Smykała – członek,

- Krzysztof Smykała – członek,

- Krzysztof Zając - członek.

 

 Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich chętnych, którzy chcą brać aktywny udział w rozwoju i promocji naszej miejscowości.

 

Wersja XML