Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I miejsce w konkursie

W ramach dorocznego Forum Liderów Odnowy Wsi w pałacu Pawłowicach odbyło się (5.12.2013) podsumowanie konkursu „Przyjazna wieś”. Burmistrz Joachim Wojtala i sołtys Choruli Irena Kubiczek odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w etapie regionalnym.

Zgłoszony przez Gminę Gogolin projekt przebudowy budynku byłego przedszkola w Choruli na Centrum Aktywizacji Wiejskiej zwyciężył w kategorii infrastruktura techniczna. Odbierając nagrodę burmistrz wyraził nadzieję, że w dalszym, ogólnopolskim etapie konkursu docenione zostaną wysiłki gminy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. „Mamy nadzieję, że poza Kamieniem Śl., który jest liderem Programu i sołectwami: Malnią i Kamionkiem, które są zaawansowane w Programie również sołectwo Chorula i inne sołectwa w Gminie Gogolin osiągną tak wysoki pułap” –podkreślał burmistrz. Konkurs „Przyjazna Wieś” został zorganizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego, Gmina Gogolin  otrzymała nagrodę w wysokości 9000 zł.

Przyjazna_wies.jpeg

Podczas prezentacji laureatów konkursu Burmistrz Gogolina i Koordynator Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin Krzysztof Reinert przedstawili nagrodzony projekt. Zaadoptowany budynek pełni obecnie funkcję centrum społeczno – kulturalnego służącego mieszkańcom sołectwa przede wszystkim jako miejsce spotkań. W budynku działa filia Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlica młodzieżowa, sołtysówka i Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość”. Otoczenie budynku dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz i mieszkańców, zagospodarowano jako bezpieczne miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe z siłownią na wolnym powietrzu. Corocznie angażowane środki funduszu sołeckiego pozwalają na systematyczne ulepszanie infrastruktury Centrum.

Podczas spotkania w Pawłowicach podsumowano również realizację zadań podjętych przez  Samorząd Województwa Opolskiego wspierających rozwój wsi i przedsiębiorczość na wsi.  Podsumowania dokonał Członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Mariola Szachowicz. Wojewoda Opolski  Ryszard Wilczyński przedstawił natomiast koncepcję dalszego wdrażania Programu Odnowa Wsi z uwzględnieniem nowych impulsów rozwojowych. Podczas konferencji przedstawiono również ocenę zasobów dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej (Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), przedstawiciele wybranych sołectw otrzymali także opracowania zawierające projekty małej architektury wiejskiej.

Przyjazna_wies_1.jpeg

Wersja XML