Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda dla gminy

Burmistrz Gogolina odebrał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Gmina”. 100 000 zł zostanie przeznaczone na realizację programu prewencji zdrowotnej skierowanego do mieszkańców gminy.

Uroczystość z okazji wręczenia nagrody odbyła się 9 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury. Statuetkę oraz czek wręczył Prezes Polskiej Unii Onkologii - dr. n. med. Janusz Meder, Dyrektor Biura Polskiej Unii Onkologii - Dorota Jasińska oraz reprezentująca Biuro Konkursu Zdrowa Gmina – Katarzyna Polkowska. Wręczając nagrodę Prezes PUO gratulował władzom samorządowym determinacji i konsekwencji w realizacji wieloletniej polityki prozdrowotnej oraz dobrej współpracy z środowiskiem medycznym. Entuzjastycznie o gminnych działaniach w zakresie profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia wyrażał się również Wicemarszałek Roman Kolek, który przekazał okolicznościową statuetkę i gratulacje. Gratulacje złożył również Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach – dr Kazimierz Łukawiecki oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie – Bożena Dąbrowska i Prezes Akademii Trzeciego Wieku – Henryka Sadowska, która przekazała okolicznościowe podziękowania Dyrektorowi GOZ. Na ręce Burmistrza Gogolina  wpłynęły również gratulacje Wojewody Opolskiego: „…to powód do osobistej dumy dla wszystkich tych, którzy przyczynili się  do wygranej – to również wielki zaszczyt dla województwa opolskiego” – napisał wojewoda Ryszard Wilczyński.

Burmistrz Joachim Wojtala odbierając nagrodę podziękował przedstawicielom wszystkich środowisk za znakomitą współpracę, szczególne podziękowania skierował do Andrzeja Mrowca - dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia, pracowników GOZ oraz naczelnika i pracowników  Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. „Nie byłoby tego sukcesu bez szerokiej współpracy wielu życzliwych nam środowisk i świadomości naszych mieszkańców” – podkreślał burmistrz”. Zadeklarował również realizację kolejnych projektów prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy.

Ważną częścią uroczystości była prezentacja przygotowana przez dyrektora A. Mrowca  dotyczącą profilaktyki  zdrowotnej w Gminie Gogolin w 2013 r.”  oraz prezentacja prezesa J. Medera dotycząca zachorowalności na nowotwory w skali mikro i makro. Podczas uroczystości, w programie artystycznym wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie gogolińskich szkół.

 

 

Wersja XML